De bezetting voorbij: ´Directe Democratie´ wereldwijd in volle bloei.

Het is tijd voor een nieuwe fase. Nu.
Even een zoom out. En reality check.

In 1,5 jaar Global Movement (Arab Spring, Occupy, Indignados, Take The Square) is er enorm veel gebeurd. Voor velen luidde het begin en het markeerpunt voor wereldwijde transformatie, het einde aan corruptie en de opstartvonkjes van een wereldwijde horizon en focus waarin mensheid-als-geheel zijn groepsconformisme en verdeeldheid overstijgt. Het begin van een doordachte planetaire samenwerking gebaseerd op lokale verbindingskracht  dat stoelt op wijsheid, inzicht, kennis en vrijheid en niet langer op maniuplatie. Een manier-van-leven waarin het Leven met hoofdletter L  stimuleren en ondersteunen het absolute basisbeginsel is. Een basisbeginsel met gelijkwaardigheid, inspraak voor ieder mens, aandacht voor de zwakkeren en een stem teruggegeven aan de stemlozen. Het meebouwen aan een steeds meer democratisch-wordende-samenleving.

Tegelijkertijd is er voor velen helemaal niets gebeurd. De perceptie is de grootste scheiding.
Maar tegelijk de grootste kracht. Tijd om enkele realisaties concreet in te zetten.


1 / Een ander politiek stelsel is succesvol geinstalleerd

Ook al lijkt het alsof er op politiek niveau niets is gewijzigd, niets is minder waar. In zowaar ieder land, werd in het voorbije jaar de realisatie van directe democratie, de kracht van burgers en grass roots bewegingen, de kracht van samenwerking en peoples´assemblies en volksvergadering heel sterk geactiveerd. De kracht van deze volksvergaderingen is  zo sterk geworden dat de scheiding-der-machten, het basisbeginsel van iedere huidige democratie een nieuwe dimensie bijkreeg. Naast de traditionele (1) wetgevende macht (het parlement met volksvertegenwoordigers), (2) de uitvoerende macht (de ministers en secretarissen) en (3) de rechterlijke macht, zien we dat de essentiele  (4) collectieve visualiserende kracht´ er overal publiekelijk en openlijk is bijgekomen.

De 3 machten die in het verleden constant met elkaar flirtten, hebben plaats gemaakt voor een krachtig spel tussen 4 grote groepen. Overheden wereldwijd zijn tot de realisatie gekomen dat de grassroots bewegingen wereldwijd niet te negeren zijn. Overal worden de drie oude krachten nu uitgedaagd door de nieuwe kracht: de collectief-visualariserende kracht. Politici, naties, economische machten en politieke stelsels worden wereldwijd in vraag gesteld. Oude populistische verkiezingsmethodes en de vroegere politieke vertegenwoordiging wordt niet langer als voldoende ervaren. 

Wanneer deze nieuwe kracht duidelijk zijn vruchten aflevert, nieuwe gesprekken en spanningsvelden naar boven haalt, nieuwe thema´s onder de aandacht brengt en zelfs totaal nieuwe horizonnen uittekent voor het wereldtoneel, dan is het duidelijk dat het installeren van een totaal nieuw politieke stelsel geslaagd is.

Het heeft zelfs een heel concrete vorm gekregen:
in zowat iedere grote stad zijn er wekelijks open volksvergaderingen waarop ieder mens gelijkwaardige inspraak heeft.

2 / Je stem laten horen over jouw ideeën, niet stemmen over andermans ideeën.

Deze volksvergaderingen die je nu in zowat elke stad hebt, zijn op veel plekken ter wereld al uitgegroeid tot heel sterke collectief-visualiserende krachten. Er wordt samen, gezamenlijk en in gelijkwaardigheid van de grond af ontdekt, gecreeerd en gebundeld wat de concrete noodzaak is voor de mensen en de gemeenschap. In een politiek stelsel waar vertegenwoordiging van financiën belangrijker werd dan het staan voor  menselijkheid, nam deze nieuwe direct-democratische aanpak de creerende, visualiserende taak over. Voor het eerst sinds eeuwen mag ieder mens meedenken, mee-construeren, meebouwen en mee-vormgeven hoe het gezicht van de wereld van morgen eruit zal zien. Meer dan een aanval op de democratie, is dit een toevoeging, een addendum, een verbetering en een werkelijke evolutie naar een meer-democratische inspraak. Een democratie die het heeft over ideeën, en niet langer over populistische links/rechts termen.

3 / Protest is voorbij. Creatie is begonnen.

Een gezamenlijk besluit dat een collectieve volksvergadering maakt, wordt het doel en de focus van die visualiserende kracht. Die visualiserende kracht wil gemanifesteerd worden. Die creatie wil de werkelijkheid worden. Met de vierde pijler van directe democratie wordt dan vervolgens gezocht hoe en op welke manier dat het best kan worden gemanifesteerd. De ene visualisatie vereist gesprekken met activisme-groepen en gezamenlijk acties. De andere vereist kritische vragen in de pers. Weer een andere actie heeft meer baat bij samenwerking naar concrete doelen met politieke partijen. Andere collectieve besluiten brengen gemeentepolitiek, pers en de vierde pijler van directe democratie concreet samen rond 1 collectieve discussie. Het is een ultrakrachtige organische vorm van creatie dat rekening houdt met alle mogelijkheden die de werkelijkheid van vandaag heeft. Het kent geen tegenstanders, want alles is onderdeel van de gezamenlijke co-creatie.

4 / Nodig iedereen uit die meer democratische inspraak wil.

In de wereld van nu zijn enorm veel mensen bezig met krachtdadige aanpak.  Je vindt visionairen in zowat iedere tak van de samenleving, van filosoof tot kunstenaar, van politicus tot moeder, van creerend kind tot opvoeder, van arts tot buschauffeur. Elk ziet en ervaart een heel specifiek deel van de werkelijkheid. Elke indivudele ervaring is essentieel voor het groeien tot een meer doorstromend collectief-samenwerkende realiteit. Ook in de laatste verkiezingen zagen wij talloze kleine nieuwe partijtjes die aanstuurden op een verandering van het politieke stelsel. Alleen verzandden we allemaal in de eerste valkuil van het verdeel-en-heers-mechanisme. We hebben geen groepen nodig, we hebben geen ideologieen nodig, maar een forum van directe democratie waarop ieder mens is uitgenodigd. En die is er.

5 / Het populisme voorbij. Groepen voorbij. De mensheid aan zet.

Na anderhalf jaar global movement en politieke pogingen kwam zowaar iedere groep tot dezelfde realisatie: het vasthouden aan een logo, het vasthouden aan een groepsomlijning doet ons stranden in een verblindende ideologische wolk. Het is niet Occupy, het is niet Indignados, het is niet de politiek, het is niet de bankensector, het is niet de angst, maar het is de mensheid-als-geheel die vormgeeft aan zijn toekomst. Bijgevolg is ieder verdeel-mechanisme die twee groepen binnen die mensheid tegen elkaar opzet, niet bezig met een global vision. Het organisme van directe-democratie, de publieke fora wereldwijd zijn de sterkste ontmaskerende kracht hierin. Zolang op iedere volksvergadering ieder mens aanwezig mag zijn en mee-discussieren, creëer je een antigif tegen populisme, tegen centralisatie en tegen ondemocratische praktijken.

6 / Spanningsvelden voorkomen. Aanvoelen van de noodzaak.

De revolutie is voorbij wanneer het zijn doel heeft bereikt. Dat is duidelijk. Het doel van de globale revolutie wereldwijd / zoals bij iedere revolutie / is de inspraak van de mensheid vergroten. Het is de vox populi – de stem van de mensen horen – en je werkelijkheid er zo naar aanpassen dat de spanningsvelden, de klachten en de schreeuwen worden gehoord. Wanneer die worden gehoord in plaats van neergedrukt, dan is er sprake van evolutie in plaats van onderdrukking. Wanneer directe democratie-an-sich wordt gezien als een plek, als een forum, als de volksvergaderingen waarop ieder mens is uitgenodigd mee te creeeren, wanneer overheden en politieke stelsels deze nieuwe evolutie in hun dagelijks organisme accepteren, dan voorkomen ze hun eigen doodsteek. Op die manier voorkomen ze overbodige revoluties of opstanden die uiteindelijke de direct-democratische manier van collectief creeeren eisen en afdwingen.

Het is niet slechts de wens van enkelen, het is een wereldwijde globale realisatie. En daar waar volksvergaderingen van collectieve visualisatie plaatsvinden en acties worden gevoerd om de andere drie pijlers van de vier krachten te beinvloeden, daar is die realisatie en de revolutie al geslaagd. Die samenlevingen staan open voor het vergroten van de directe inspraak van de burger.

Belangrijkste punt is nu die volksvergaderingen samen met iedereen die deze directe democratie mee-visualiseert, samen met politieke partijen, samen met a-politieke partijen, samen met activisme groepen, samen met elk individu dat wil mee-creeeren nog verder uit te bouwen dat ieder mens in de wereld er van hoort en de uitnodiging krijgt zijn eigen visie en kracht in te zetten.

Laat de ideologische verschillen tot wanneer de gesprekken in de cirkel bezig zijn. Daar is alle ruimte voor.

7 / Wees welkom in een nieuwe wereld.

Velen hebben als doel de inspraak van ieder mens te vergroten. Allen hebben de realisatie dat in het systeem van gisteren de menselijke inspraak niet meer toereikend was. Vandaag is er in zowaar iedere stad de open volksvergadering als collectief-visualiserende kracht succesvol geinstalleerd.. Ieder mens is daarop uitgenodigd.

Directe democratie is wereldwijd in volle bloei.

En u maakt het mee ( als u dat wil).

Advertenties

One thought on “De bezetting voorbij: ´Directe Democratie´ wereldwijd in volle bloei.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s