Profetie-Realiteit: dit is 2012.

Het zijn maar allemaal verhaaltjes.
Een vergelijking tussen wat was voorspeld en wat er nu is.

De god Atum was de tweeledige schepper-god van de Egyptenaren. Op het einde van de tijd – zo staat in hun geschriften te lezen, zou Atum terugkomen om de schepping te vervolledigen. Vervolgens zou een eenheidsbewustzijn ontstaan. Een eenheidsbewustzijn dat zich verspreidt over de hele wereld.

januari 2011:
opstand in Egypte. Het Islam-broederschap wil zich ontdoen van dictatorsschap. Uitwasemingen naar alle buurlanden.  Arabische Lente

De Maya’s voorspelden aan het einde van de tijd dat een transformatie naar het gouden-zonnentijdperk zou komen. Langs de Poort van de Zon zou het binnenkomen.
Die Maya’s werden door Spaanse katholieke troepen veroverd en hun spirituele kennis werd door de katholieken kerk  ‘satanistisch’ genoemd, en werd van verbrand.

mei 2011:
Opstand in Spanje. Jongeren overal ter wereld verspreiden zich op de Puerta del Sol (Poort van de Zon), in Madrid.
Er wordt massaal georganiseerd. Beweging verspreid zich in heel Zuid-Europa.
Opstand in Griekenland. Opstand tegen massale bezuiniging. Massaal gaan mensen zich organiserene en kamperen met de Indignados, de verontwaardigden.

Het katholieke geloof, dat overgeleverde sporen draagt van cultussen uit Egypte, Rome en Griekenland, vertelt dat aan het einde van de tijden de sluier zal worden opgelicht.
De staat van illusie (in Sanskriet: Maya) zou worden opgegeven en mensen zouden ontwaken.  APOCALYPS, afgeleid van het Griekse Ἀποκάλυψις, apokalupsis, betekent revelatie (letterlijk: ‘het opheffen van de sluier’, of onthulling/openbaring)

oktober 2011
De #Occupy-movement wereldwijd breek uit en spreekt over een Awakening. Een wakker worden uit de leugens. Over een universeel doel. Eenheidsbewustzijn.
Overal ter wereld blijven mensen kamperen. Zij praten van een nieuwe wereld. Die beweging wordt de grootste beweging ooit. Massaal worden mensen opgepakt. 

Uit de Bijbel, Apocalyps:
10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 

 17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

2011-2012
Massaal ontstaan overal ter wereld MEDMOB meditatiegroepen. Grote groepen moslims verzamelen om te bidden overal te wereld. Veel mensen gaan in groep mediteren. Velen ervaren een universele verbondenheid. Velen hebben het over begrip en telepathie op grote afstand.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

januari 2012: Griekenland wil muur bouwen tussen Turkije en Griekenland. 

Het woord voor paradijs is paridæza, in het Grieks vertaald als peri (eromheen) teichos (muur). Het paradijs van Islam en Christenen, is volgens hun religies dan ook dezelfde plek:

Het christendom gebruikt het begrip paradijs ook voor de plaats waar iemand na zijn dood naar toe kan gaan, een plaats waar God is (als equivalent van de hemel). Het laatste Bijbelboek Openbaring van Johannes noemt het paradijs net als in het eerste boek Genesis als een plek waar de ‘boom des levens’ staat. Het heeft in dit boek een plaats in het geheel van de eschatologische toekomstverwachting van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ en ‘het nieuwe Jeruzalem’ waar God woont en vereerd wordt, waar volgens Openbaring geen dood en ellende de mensen meer kunnen plagen en waar zijn vrede en gerechtigheid eeuwig zullen heersen.

De islam kent het begrip ‘paradijs’ eveneens; het is de plaats waar zij die goed hebben geleefd, na hun dood naar toe gaan, als de balans waarop hun goede en slechte daden gewogen worden doorslaat naar het goede. Het islamitische paradijs kent volgens de Koran vele zichtbare en lijfelijke geneugten, die door gelovigen vaak letterlijk worden opgevat, maar door veel islamgeleerden meestal allegorisch wordengeïnterpreteerd. Het zou een groene tuin zijn met veel bomen, fruitschaduw en rivieren. Net als het drinken van wijn in het Paradijs (waar men niet dronken van wordt) worden deze ayat zo geïnterpreteerd dat de aardse zonden er niet zullen bestaan.

 2011/2012: #Occupy organiseert wereldwijd workshops over permacultuur, organisch en biologisch verbouwen.

[ zie jij ook linken – voeg heel graag toe! ]

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s