IK STA, ZE [of het echt rechtop leren staan]

ik sta, ze

( ex ta se )
of het leren rechtop staan in een

universeel vibrerende balans

universeel is niet enkel geografisch
het is ook tijdloos. 

[open je vooruitzicht] [open je droom] [zie dat het kan]
s t r o o m

 – glimlach –

In het leven komen we allemaal aan de beurt. Snel. Traag.
De ene keer heb ik geluk. De andere keer jij.
Het is altijd  een duwen en trekken geweest voor wie leert rechtop staan.
Koning. Slaaf. Geleerde. Meester. Universele baby.

We hebben allemaal de momenten waar we alles zien.
Alles weten. Alles begrijpen.
Het is wie het het beste kan spelen. Het uitdrukken.
Hij of zij met het mooiste vooruitzicht. De mooiere horizon.

Daar gaan we heen. Die is echt. En onderweg op die universele tocht…

we hebben allemaal de momenten waar we alles leken te vergeten.
soms stierven we ervoor.

(tenminste dat dachten we)
dachten… dacht… acht… ach…°

Wat jij ziet in je vooruitzicht. Dat is waar je heen kan.
Luister enkel naar de wijze raad van anderen.
Niet naar wat ze niet begrijpen. Niet naar hun angsten.

Hun angsten zijn hun zoeken.
Het zoeken is hun spel.
Hun spel is hun eeuwige leven.

Of leven slechts een spel.
De regels die je maakte – voor je-zelf.

In andere tijden.
Ken je die nog?

Of houdt het spel op?
Als je begrijpt?

De keuze ben jij.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ik sta, ze

( ex ta se )
or learning how to stand up
through a universally vibrating balance

universal is not just geographical
it is also timeless.

[open your vision] [open your dream] [see it is possible]
f l o w

 – smile –

In life we all take our turns. Quick. Slow.
Once I am lucky. Next time you are.
It has always been a pushing and pulling for he who learns to stand up.
King. Slave. Scientist. Master. Universal baby.

We all have those moments in which we see all.
Know all. Understand all.
It is the one that plays the best. Expresses it.
It is him er her with the brightest vision. The more beautiful horizon.

That is where we go. That one is real. And on our way on that universal hike…

We all have our moments when we tend to forget…
Sometimes we even died for it…
{well – at least that is what we thought…}
thought… though… ought… u…°

If you can dream it. You can reach it.
Just listen to the wise knowledge of others.
Not to what they do not understand. Not their fears.

Their fears are the quest.
Their quest is their game.
Their game is their eternal life.

Or life just a game.
Those rules you made – for your-self.

In other times.
Do you remember them?

Or does the game end here?
Do you get it?

The choice is you.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Merge with yourself,
through merging the contradictions:
JOIN IN A WORLDWIDE THEATER EXPERIMENT
TIMELESS SPACES

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s