Overpeinzingen…

Net als Marcus Aurelius, mijn overpeinzingen…

boek een

Geschreven in de eerste lentezon aan de oevers van de Oude Gracht.

(1) Van mijn moeders vader Andre leerde ik zingen en fluiten. Ik leerde de aanwezigheid van tonen in ieder moment en de kracht om met dit eenvoudige middel te blijven waar ik ben en de schoonheid die ik ervaar uit te drukken. Ik leerde van hem glimlachen en blijheid uitdelen. Hij leerde me genieten van simpele boerenkost en het samen zijn met mensen. Hij toonde me de kracht van humor en cabaret en hoe een mens het vuur brandende houdt tenmidden van de moeilijkste tijden. In eenvoud en gewoonte werd hij voor mij een voorbeeld die het grootste genot vond in het samenzijn met mensen.

(2) Van mijn vaders moeder Elisabeth leerde ik loslaten en de dood als een onderdeel van het leven zien. Tegelijk leerde ze me vasthouden aan dat wat je drijft. Al zijn het ergernissen, ze is altijd bezig met iets op te lossen. Ze leerde mij macht te relativeren en je eigen verantwoordelijkheid in situaties op te roepen. Hoe ze stond tegenover Duitse SS’ers, de mannelijke vleselijkheid van priesters, of de geinstalleerde namen van gezag, ze liet me inzien dat allen een stinkende uitscheiding hadden en ieder mens evenwaardig is. Ze durft met duidelijke woorden bekritiseren en haar mening gronden. Met kracht in de schoenen te staan, en vechten voor een mening. En hoewel ze wekelijks de liturgische vieringen als een trouwe bezoekt, wist ze duidelijk te vertellen dat een boom bekijken zoveel meer is dan een Onze Vader. Dat menselijkheid en natuur de basis van alles is. Als grote voorbeeld ging ze me voor in het Bourgondisch leven. Uitgebreid tafelen en het genot van bier leerde ze me zien als geen kwaad, maar als een genot. Als geen ander, is ze soms voor mij advocaat van de duivel zijn, de twee kanten van situaties tonend.

(3) Van mijn grootmoeder Rosa leerde ik de moederlijke liefde. De zorgzaamheid voor mensen, de zachtheid in aanrakingen en bewoordingen, in hulpvaardigheid en emotioneel begrip. Een groter hart heb ik nooit bij iemand anders gezien. Tenmidden van haar lichamelijk lijden, zag ik een stralende vrouw die bij ieder – en telkens opnieuw – de pijnen wou helen. Haar zachtmoedigheid en liefde – ervaar ik jaren na haar overlijden – nog steeds.

(5) Van mijn vader leerde ik inzicht en de liefde voor het juiste. Ook al bevond hij zich vaak op dwaalsporen – op zoek naar ‘de oplossing’, hij bood me telkens verrijkende niet-vanzelfsprekende hoeken. Hij gaf me de helderheid van constructies, door schematische tekeningetjes te maken. Hij leerde me ver vooruit in de tijd kijken. Mogelijkheden voor maatschappijen en werelddelen. Hij gaf me geen politiek onderricht, maar veeleer basis menselijk. Hij toonde me de ridiculiteit van gezag. Hij toonde me de belangrijkheid van onafhankelijkheid. Hij leerde me nadenken over maatschappelijke problemen en daarin stellingen innemen. Hij toonde mijn essentiele verantwoordelijkheid en liet me inzien dat een mens die moet nemen. Toen bleek dat hij daar zelf niet aan toekwam, kreeg ik van hem ik de melancholie. Door hem leerde ik het treurige als onderdeel te zien, en zelfs tot iets moois ombuigen. Ik leerde door zijn afscheid nieuwe beginnen zien en kracht in mezelf te zoeken. Hij ontwaakte mijn verantwoordelijkheid voor het gezin waarin ik werd geboren, en tot op vandaag is dat iets waar hij me nog dagelijks aan herinnert. . Door zijn dood leerde ik de dood begrijpen. Door zijn dood leerde ik de dood liefhebben en koesteren. Pas jaren later begreep ik dat hij daardoor het leven bedoelde.

(5) Van mijn moeder leer ik (nog altijd) liefde en levenskracht. Ik zag haar door labyrinten heen zwoegen, zichzelf wegcijferend voor anderen. Ze wijdde me in de krachten van de natuur en hoewel het leven haar enkele malen bijna met de grond gelijk maakte, klom ze telkens weer op naar de trotse uitstralende vrouw die ze is. Ze leerde me doorzetten. Op de tanden bijten. Ze leerde me werken en doorgaan. Ze toonde me als geen ander dat het universum buigt voor zij die ervoor werken – als voorbeeld was ze nooit prekerig, maar telkens de persoon die het voorbeeld toonde. Alles wat ze als raad gaf, was volgens eigen ondervinding. Alle problemen die bij ons in het gezin voorkwamen, ging ze zelf mee aanpakken, en dragen zo hard ze kon. Nooit liet ze een van ons met problemen alleen. Ze leerde me niet tevreden zijn met excuzes, maar hamerde erop dat oneffenheden in relaties opgelost zouden worden. Ze leerde ons huilen en toonde ons dat iemand telkens weer helemaal opnieuw kan beginnen maar bovenal leerde ze me dromen, en in het leven te geloven. Meer nog, ze leerde me dromen tot realiteit om te buigen en zelfs door vuren of hellen gaan, zelf mede-lijdend en blijvend-gevend. Zelfs in het heetst van haar eigen strijd liet ze nooit los, en ving als krachtigste vrouw die ik ooit zou kennen, de tranen van velen op. Ze gaf ons de kracht dat ook bij anderen te doen en zou ons uiteindelijk allen leren dat de dood niet zal overheersen voor hen de echt leven willen. Ze toonde dat geluk het ultieme doel is van ieder wezen en dat daarvoor mag en soms moet gevochten worden. Als geen ander kende ze haar verantwoordelijkheid voor ieder mens in haar leven en had de kracht hevige beslissingen te nemen. Nog altijd is zij voor mij mijn grootste leermeesteres. Mijn allergrootste wens is dat ze dat ziet en dat ze ook volop weer durft te leven voor haar eigen dromen. Dat ze ziet hoe sterk ze dragend is en dat wij slechts takken van haar diepgewortelde boom. Als moeder, leert ze omgaan met mijn vrouwelijke kant, en mijn intuitie en gevoeligheid ontwikkelen, door zelf blijvend open te staan voor mijn persoonlijke ervaringen, visies en ontdekkingen. Van haar leerde ik dat wijsheid enkel wijs is wanneer het zichzelf durft te verbeteren en zichzelf als imperfect ziet. Van mijn moeder leer ik nog elke dag zoveel en begrijp dat pas veel jaren later – ik alles in perspectief zal kunnen plaatsen. Van haar kreeg ik het leven.

(6) Door mijn broer leerde ik de wereld kennen. Zijn reizen door Afrika, zijn liefde voor ander culturen, zijn groot hart voor ieder mens en zijn liefde voor muziek en good vibrations lieten mijn angsten voor de wereld wegebben. Als zoeker naar waarheden en het ultieme geluk buiten voorgeprogrammeerde sporen, leerde hij me te durven afwijken van paden. Hij leerde mij te kijken naar de eenheid van de wereld en zijn idealisme sterkt mijn hoop dagelijks. Wanneer hij – als bewustzijnsondekkingsreiziger – met stille verhalen terugkeert – luister ik naar zijn belevingen door te peuteren naar wat ik zoek. Door zijn toedoen ontdekte ik eenheidsbewustzijn, broederlijkheid met ieder mens en de tevredenheid met het heel eenvoudig kleine. Hij leerde mij mijn eerste joint rollen. Hij leerde me te vertrouwen op de krachten van het leven en in de goedheid van de mensen. Hij toonde me het heel praktische van alle dag en de schoonheid van het puur eenvoudige. Leerde me boven zelfopgelegde grenzen te kijken en toonde me de schoonheid van de muziek- en festivalcultuur. Hij is een sterke gids in de muziekscene en hij leerde me bovenal broederliefde (in al zijn aspecten) – en tot op heden is er niemand waarmee ik ooit een sterkere band had. Een band als deze is zo uniek en kan dan ook door niemand worden geevenaard. Hij kent me door en door – in al mijn schoonheden en akeligheden, en probeert zonder oordeel te zijn. In hem vond ik een persoon waarmee een eeuwige wisselwerking zal bestaan. Hij leerde mij inzien dat zelfs de grootste tegenstellingen ten overbruggen zijn en dat slechts liefde, tijd en energie nodig zijn om dat te doen. Hij wakkerde mijn zoektocht in spiritualiteit aan en als grote voorbeeld en spiegel (in reflectie) durft hij afstand nemen van het wereldse en de zoektocht naar het goddelijke aan te gaan. Met niemand in dit leven heb ik -totnogtoe – zoveel telepatische communicatie als met hem – ook al is hij aan de andere kant van de wereld. Door de vele discussies en gesprekken – is hij de persoon die de verdieping in mijn eigen leven aanwakkert. Vaak denk ik vanuit mezelf en vanuit hem vooraleer ik beslissingen neem. Hij is ook een bewuste persoon die alle levenservaringen die ik tijdens mijn opgroeien had – van een totaal andere hoek bekijkt. Gekoppelde ideeen zijn bijgevolg veel sterker en dieper. Ik voel me zeer sterk verbonden met hem. Hij is mijn broer.

(7) Van mijn zus leerde ik lief zijn. Discussies te vermijden te kijken naar het mooie bij mensen. Ze toonde me aan dat positieve affirmaties sterker kunnen zijn dan discussies. Ze leerde me binnenlaten en me niet af te sluiten voor andersgezinden. Ze had de kracht tegen me in te gaan en aan te tonen dat de werkelijkheid pas werkbaar is wanneer je volledig accepteert voor wat ze is. Ze leerde me gevoelig zijn – en rekening te houden met de emoties van anderen. Door haar ging ik inzien dat mijn karakter hard en dominerend was. Dat ik vaak egoistischer was dan ik liet doorschemeren en door de vele keren dat ik haar pijn leek te doen, begon ik dieper te zoeken naar waar die oorzaak zou kunnen zitten. Ze leerde me – bij afscheid van relaties en wanneer ik zeer diep in de putu zat – de moed niet op te geven, en gaf me de kracht mijn zelfbeeld terug op te bouwen. Ze toonde dat ik dom was en lui. Dat ik mijn eigen graf had gedolven. En toen ik er uit wou klauteren, gaf ze me – terwijl ik het veel te ver zocht – – heel concrete, tastbare en wijze raad. Ze was kritisch ten opzichte van mijn houdingen en overpeinzingen en leerde me met beide voeten op de grond te blijven. Ze gaf me hoop in alle bewegingen die ik opnieuw probeerde uit te voeren. Als een stralend voorbeeld toonde ze hoe gelukkig iemand kon zijn en deed me door haar verhalen over zichzelf door haar te leven. Ze toonde me dat houden van mensen kan. Ze toonde me dat vlinderen en uitproberen, dat gek doen en fouten maken, dat uitzoeken en voor jezelf opkomen geen zonde, maar een goede eigenschap is. Ze wist vaak beter dan ikzelf wat ik dacht of wat ik nodig had. Ik hoop de persoon die ze nu is – nog veel beter te leren kennen – en minstens evenveel te kunnen teruggeven als ze mij gaf.

(8) Nog zoveel anderen te komen…

Advertenties

One thought on “Overpeinzingen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s